Avgifter & Hyror

Följande är beslutat för 2019

  • Avgifterna för bostadsrätterna är oförändrade
  • Hyrorna för hyresrätterna följer den överenskommelse som träffas mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Höjningen för 2019 är 1,2 %.