Avfallshantering

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i sopnedkasten som finns på varje våningsplan. Det är endast tillåtet att slänga sopor som lagts i avfallspåsar.

Avfall såsom glas och andra vassa föremål, större metallföremål, pizzakartonger och frigolit är inte tillåtet att kasta i sopnedkastet då dessa antingen kan skada renhållningspersonalen eller lätt täpper till nedkastet vilket resulterar i stopp och dålig lukt i trapphuset.

Återvinningsstation

På Essinge Brogata 37 finns en återvinningsstation där metall, glas, förpackningar, tidningar och plast kan lämnas för återvinning. Ca 50m från ytterporten.

Elektronik och Farligt avfall

Elektronik och Farligt avfall ska lämnas vid  återvinningscentral eller till den mobila miljöstationen som besöker Lilla Essingen några gånger per år.

Grovsopor

Det finns inget utrymme att ställa grovsopor. En container för att slänga detta beställas ca 1 ggr/år i samband med vår/höst städning.

Matavfall skall sorteras, separata kärl samt påsar finns i soprummet.