Brandskydd

Utrymningsvägar ska hållas fria, därför är det inte tillåtet att placera saker utanför dörren till lägenheten, cykelrummet, i trappor eller i förrådsgångarna.

 • Gå aldrig hemifrån utan att kontrollera att inga levande ljus är tända, samt att spis/elapparater inte är påslagna.
 • Kontrollera batterierna i din brandvarnare med jämna mellanrum.
 • Brandsläckare finns uppsatt på vinden bredvid utgången till terassen samt en mekanisk brandlucka på våning 6.
Om det skulle börja brinna
 • Rädda alla som är i fara och varna omgivningen/dina grannar
 • Larma räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112
 • Släck om du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga risker
Goda Råd
 • Om rummet fylls med rök – kryp under röken, där finns friskare luft och bättre sikt
 • Stäng dörrarna efter er när ni går ut för att minska rök- och brandspridningen
 • Brand i kastrull – flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock
 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
 • Rök inte i sängen eller liggande i en soffa. Var tredje dödsbrand orsakas av rökning!
 • Vid brand undvik hissen
Se även www.msb.se

Aktiv mot Brand – pdf, folder