Överlåtelse

För att ett köp skall vara giltigt krävs att handlingen anger priset, vilken lägenhet köpet avser och att den undertecknas av säljare och köpare.

Du är skyldig att lämna in en styrkt kopia av detta kontrakt till styrelsen samtidigt som köparen gör en inträdesansökan till föreningen som medlem.

Kom ihåg att många föreningar inte vill ha ett företag (juridisk person) som medlem eftersom detta kan vara till nackdel för föreningsarbetet. Föreningen har rätt att vägra ett företag som förvärvat en bostadslägenhet medlemskap oavsett stadgarnas innehåll. Beviljas köparen inte medlemskap i föreningen är köpet ogiltigt och går tillbaka.

Observera att köparen inte får bo i lägenheten förrän medlemskapet är klart.

Enligt stadgarna tar föreningen en administrativ avgift för hantering av överlåtelser, som uppgår till 2,5 procent av gällande prisbasbelopp .

 

OBS! Vår korrespondadress för mäklare och banker är:

Brf Rensnålen 3,
c/o Nabo AB,
Att: Anette Cederholm,
Fosievägen 15,
214 31  MALMÖ