Mäklarinfo

Tryck här för pdf-version

 

  FASTIGHETEN  
  Byggnadsår 1939
Invändigt Är badrumsstammar bytta? Ja, 2023/2024.
Är köksstammar bytta? Ja, 2023/2024
Är elstigare bytta? Ja, 3 fas-drogs upp från källaren i samband med stambytet 2023/2024 och elcentral byttes i samtliga lägenheter.
Är hissen bytt? Ja, renoverad år 2016
Är tvättstugan renoverad? Ja, helrenoverad år 2004. Nya ytskikt 2023/2024.
Tvättmaskiner och torkskåp utbytta år 2015 Torktumlare utbytt 2016. Snickerier och tak ommålade 2016. Belysning utbytt 2019
Är lägenhetsdörrarna bytta? Ja, säkerhetsdörrar år 2007
Är trapphus renoverat? Ja, år 2016.
Har avloppsstammar renoverats? Ja, relinade år 2004. Horisontella stammar utbytta/relinade år 2012 och 2015. Samtliga stammar är kollade med uppmätt godkänt resultat 2018. Stämman 2019 beslutade att göra stickprover varje år för att säkerställa kvaliteten.
Värmesystem Ny undercentral för fjärrvärme installerad oktober 2021.

Byte radiatorventiler år 2010

Utvändigt Har taket renoverats? Ja, helt nytt tak 2019
Har fasaden renoverats? Fasadsprickor åtgärdades 2013-14, 2019, 2021.

Fasadrenovering kommer att genomföras inom ett antal år, ej beslutat när.

Har fönster renoverats? Ja, 3-glas, år 2006
  FRÅGOR ANGÅENDE FÖRENINGEN
  Juridiskt namn Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3
  Organisationsnummer 769606-5445
  Förvärv Bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten år 2001.
  Tomten Tomten är en tomträtt.
  Uppvärmning Fjärrvärme, installerat år 2000.
  Ventilation Förstärkt självdrag
  – OVK OVK år 2016. Nästa OVK 2022.
  Antal lägenheter Föreningen omfattar 41 st lägenheter, varav 1 lgh upplåtes med hyresrätt.
  Antal lokaler Föreningen innehar 2 st lokaler. Bageri/café och frisör.
  Gemensamhetsutrymmen Gemensamma utrymmen som innehavaren kan nyttja: Tvättstuga, vindsförråd, cykelrum (bokade platser), gästlägenhet, takterrass
Förvaltning Ekonomisk förvaltare Nabo.se
Teknisk förvaltare Fastio AB
Juridisk person Godkänner föreningen juridisk person som förvärvare? Nej
Ägande Godkänner föreningen delat ägande, där en eller flera inte kommer bosätta sig i lägenheten? Ja, minsta andel ägande är 10% av den som avses bo i lägenheten
Ekonomi Årsredovisning Finns att tillgå här.
Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning? Nej inte i dagsläget (20240408)
Månadsavgift I månadsavgiften ingår: Värme, vatten, kabel-TV, obligatoriskt tillägg bredband 115 kr/mån
Hembud
Andrahands­uthyrning Vad gäller för andrahandsuthyrning? Styrelsens godkännande måste ges, mer info finns här.
Uttar föreningen avgift för andrahanduthyrning? Ja, 10% av prisbasbelopp /år; aviseras månadsvis.
Se vidare här: http://www.rensnalen3.se/foreningen/andrahandsuthyrning/
Avgifter Uttar föreningen överlåtelseavgift i samband med överlåtelse? Ja, betalas av säljare, med 2,5% av nuvarande basbelopp.
Uttar föreningen pantsättningsavgift? Ja, betalas av ny pantsättare, med 1% av nuvarande basbelopp/pant.
Kabel­TV/Bredband Finns Kabel-TV i fastigheten? Ja
Leverantör Tele2
Vilka kanaler? Basutbud
Finns det bredband i fastigheten? Ja
Leverantör Ownit; Aviseras månadsvis 129:-/månad
Hastighet 500-1000/500-1000 Mbit/s
Parkering Föreningen innehar inga parkeringsplatser eller garageplatser.
Medlemskap Medlemskapsansökan postas till Brf Rensnålen 3,
NABO 6414, FE 617,
107 76 STOCKHOLM
För ytterligare förfrågningar vänligen maila styrelsen@nullrensnalen3.se