Pantsättning

Äger du en bostadsrätt kan du pantsätta den som säkerhet för lån. Pantsättningen går till på så sätt att du undertecknar en skuldförbindelse och samtidigt förklarar att du pantsätter bostadsrätten till banken som säkerhet för lånet.

Föreningen underrättas sedan om att pantsättning har skett. När föreningen har tagit emot denna underrättelse är pantsättningen fullständig. En bostadsrätt kan pantsättas fler gånger. Det är banken som avgör om bostadsrätten utgör tillräcklig säkerhet eller inte.

Enligt stadgarna tar föreningen en avgift för registrering av pantsättning. Avgiften uppgår till 1 procent av gällande prisbasbelopp.