Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar.
I stadgarna regleras frågor om hur bostadsrätter ska skötas, vilket skick huset ska vara i, hur medlemmarna kan utöva sitt inflytande, styrelsens befogenheter, föreningsstämma osv.

När man blir medlem i en bostadsrättsförening accepterar man föreningens stadgar och åtar sig att följa dem.

Stadgar Rensnålen 3