Förråd

Till varje lägenhet finns ett vindsförråd som nås via en vindsdörr på plan 6. Vi påminner om att vindsdörren alltid måste hållas låst.

Vid förvaring av kemikalier eller annat som kan avge lukt eller ångor måste tättslutande behållare användas. I förrådet är det inte tillåtet att förvara mat, djurfoder eller annat som kan dra åt sig möss och annan ohyra. Viss förvaring kan tillåtas men då måste förvaring ske i täta och säkra förpackningar. Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i förrådet.

Det är också absolut förbjudet att ställa saker i vindsgången p.g.a. brandrisk. Dessa saker kan komma att bortföras utan föregående varning. När du flyttar från vår bostadsrättsförening måste du se till att ditt förråd är tomt och redo för den nya bostadsägaren.