Lägenheterna

Det finns 41 st lägenheter i fastigheten, lägenhetsfördelningen är enligt följande:
1 rok 34 st
2 rok 7 st

Dörr och lås

Lägenheterna är utrustade med säkerhetsdörrar. Kontakta styrelsen om extra nycklar behövs, det går inte att beställa detta själv. Börjar låset att kärva kan det vara dags att smörja upp låset, det gör du enkelt själv med en låsspray.

Ventilation

Luftomväxling i fastigheten sker genom ett förstärkt självdragssystem. I lägenheterna sitter tilluftskanal under fönstren och frånluftskanaler finns i badrum och kök och ev i sovrummet. Spisfläkten får inte kopplas in till frånluftskanalen i köket utan endast en kolfilterfläkt får användas. Det rekommenderas att byta detta filter 1 ggr/år.

Rengör alla kanaler regelbundet (3 – 4 ggr/år) för bästa hygien och säkrat flöde. Kontrollera att ventilationen i badrummet är tillräcklig genom att t ex sätta ett ark toalettpapper över frånluftsgallret, pappret ska ”sugas fast” i gallret och inte trilla ner.

Värme

Fastigheten värms upp genom fjärrvärme. Radiatorerna är försedda med termostater som är injusterade så att lägenheterna ska hålla ca 21-22 °C. Som lägenhetsinnehavare kan du tänka på följande för bästa komfort

  • avlufta elementen ett par gånger om året
  • täta ordentligt runt fönster och balkongdörrar
  • att inte ha elementskydd eller stora möbler framför elementen eftersom värmen då ej distribueras i ventilationsflödet i rummen.
Vatten och avlopp

Se sida Vattenavstängning för information om avstängning av vattnet.

Rensa och rengör vattenlås till dusch och tvättställ regelbundet. Upplevs problem med att vattnet rinner ut långsamt bör vattenlåset rensas. Uppstår det problem med lukt från avloppet kan det också bero på vattenlåset eller att packningar i kopplingarna inte är täta så börja med att undersöka dessa och byt ut.