Förvaltning

Ekonomisk Förvaltning
Föreningen har fr o m 2013-01-01 avtal med Akevo för ekonomisk förvaltning.

Om ni har frågor angående månadsavier eller någon annan fråga som är av ekonomisk karaktär så kan ni vända er till Akevo. Handläggare är Anette Cederholm och kontaktas via brf@nullakevo.se.

Då vi försöker vara så miljövänliga som möjligt i vårt arbete erbjuder vi er att få avin i PDF via e-post. Om ni skickar e-post till brf@nullakevo.se med ”Avi via e-post” i meddelandefältet och berättar vem ni är och vilken lägenhet ni bor i, får ni avin via e-post fr o m nästa kvartal.

Autogiro?
Vill ni att avgiften skall dras via autogiro fyller ni i denna blankett och skickar den till Akevo.

 

Teknisk Förvaltning
Teknisk förvaltning omfattar sådant som har med fastighetens underhåll och drift att göra. Föreningen har avtal med Fastio AB och misstänker man någon typ av skada på fastigheten kontaktar man styrelsen på: styrelsen@nullrensnalen3.se