Andrahandsuthyrning

Om du inte ska utnyttja din lägenhet under en viss tid kan du hyra ut den i andrahand. All form av andrahandsuthyrning kräver särskilt tillstånd av styrelsen. 

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning i max ett (1) år i taget samt under förutsättning att medlemmen har skäl till uthyrningen. Exempel på sådana skäl är arbete eller studier på annan ort och provboende med sambo under en begränsad tid. Vill medlem hyra ut på längre tid än ett (1) år ska en ny förfrågan ställas till styrelsen efter ett (1) år. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning, som du sedan kan lämna till styrelsen genom att lägga i styrelsens postfack alternativt maila, finner du här.

Det är viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt med den du hyr ut till. För att styrelsen ska kunna behandla en förfrågan vill styrelsen även ha en kopia på hyreskontraktet. Detta bl. a. för att veta vilka som kommer att hyra lägenheten och se att förhyrningen enbart gäller max ett (1) år.

Bostadsrättsinnehavaren/medlemmen svarar alltid för att avgiften betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna eller på annat sätt missköter sig kan det medföra att medlemmen utesluts ur föreningen och förlorar sitt medlemskap.

Övrig information:
Innan medlem ansöker om tillstånd för att få upplåta i andra hand uppmanar styrelsen medlemmen att först noga undersöka vad detta innebär. Bra information kan hittas på Hyresnämndens hemsida.  Blankett för besittningsskydd finns att hämta här: Besittningsskydd

I enlighet med stadgarna tar bostadsrättsföreningen ut en avgift för andrahandsuthyrningen (10% på prisbasbeloppet per år. År 2020 = 4730 kr, 2021 = 4760 kr – för 12 månaders uthyrning.) Denna debiteras kvartalsvis i efterhand.

Korttidsuthyrning 

Under stämman 2018 röstades förslaget om korttidsuthyrning. Föreningen godkänner korttidsuthyrning, utan styrelsens skriftliga godkännande men information måste ges till styrelsen via mail inför varje uthyrning, av den innehavda bostadsrätten om nedan regler efterföljs.

– Den boende som vill hyra ut sin bostadsrätt måste vara primärboende och skriven på Essinge Brogata 15. Det är inte tillåtet att inneha en bostadsrätt i föreningen och bedriva hotellverksamhet.
– Information om uthyrning ska ges till styrelsen senast 2 dagar innan hyresperioden träder i kraft via email.
– Korttidsuthyrning är tillåten max 2 tillfällen/kalenderår och bostadsrätt samt uthyrningsperiod om max 14 dagar/tillfälle.
– Samma hyrestagare under hela uthyrningsperioden (en hyrestagare för period 1 och en hyrestagare för period 2), hyresperioden får således inte delas upp till/på flera hyresgäster.

Efterföljs inte ovan regler har den boende förbrukat sina möjligheter till korttidsuthyrning och måste kontakta styrelsen om denne önskar hyra ut sin bostadsrätt igen, styrelsen hänvisar då till regler för Andrahandsupplåtelse ovan.