2:a handsuthyrning

De finns möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Gör så här:

Våra regler:

  • Styrelsen handlägger ansökan först vid nästkommande styrelsemöte – var därför alltid ute i god tid!
  • Du kan få beviljat för max ett år i taget
  • Särskilda skäl måste finnas, såsom
    • arb/stud på annan ort,
    • provbo med sambo under en begränsad tid.
  • Brf tar ut en avgift för 2:a handsuthyrningen (10% prisbasbelopp /år), aviseras månadsvis.
  • Bostadsrättsinnehavaren är huvudansvarig.

 

Korttidsuthyrning typ Airbnb (endast 2 ggr/år, 14 dag/tillfälle) godkänns efter mailansökan till styrelsen@nullrensnalen3.se