Ordningsregler för Brf Rensnålen 3

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Ordningsregler:
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar att följa ordningsreglerna.

Ordningsreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningen Rensnålens 3s stadgar och dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen 2013-05-22 att gälla fr.o.m. 2013-06-01.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare – även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand samt för föreningens egna hyresgäster.

HAR DU FRÅGOR?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, styrelsen@nullrensnalen3.se

ALLMÄN AKTSAMHET

 • Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen.
 • Vid brand eller allvarlig olycka, ring 112!

SÄKERHET

 • Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte vinds- eller förrådsdörrar olåsta. Stäng alltid dörren till tvättstugan när du inte är där.
 • Var försiktig med eld och se till att allt är släckt när du går hemifrån.
 • Din lägenhet ska enligt bostadsrättslagen vara utrustad med fungerande brandvarnare.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är borta från din lägenhet under en längre period.
 • Se till att ditt postfack töms regelbundet.

GEMENSAMMA KOSTNADER
Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar samt uppdatera dessa om de är gamla eller läcker då det påverkar dina grannars vattenflöde också. Kostnader för vatten, el i gemensamma utrymmen, städning av trapphus/hiss/tvättstuga betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt med den månatliga avgiften.

BALKONGER
Balkonger får inte användas för:

 • permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
 • skakning av mattor, sängkläder m.m. i större omfattning.
 • grillning.
 • Annan än cigaretter får rökas på balkongerna (eller inomhus så det stör grannar).
 • Inga fimpar får kastas ned på gatan.
 • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra ras eller läckage.
 • Se till att balkongdörrar är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong eller uppsättande av markiser krävs bygglov och tillstånd av föreningen.

TRAPPHUS & ENTRÉ
Det är inte tillåtet att ställa privata saker, hushållssopor, tidningar och tomglas utanför lägenhetsdörren, ej heller i entrén.

HISSEN
Se till att hissen är stängd ordentligt efter användning. Båda galler och dörr, annars fastnar hissen mellan våningsplanen!

TVÄTTSTUGAN
Föreningen har en tvättstuga. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

CYKEL, BARNVAGN MM.
Barnvagnar, cyklar och rullatorer får ej placeras i entrén/trapphus. Barnvagns- och cykelrum finns i anknytning till tvättstugan.

FÖRENINGSLOKALEN +  TAKTERRASSEN
Bokningsschema och särskilda ordningsregler för föreningslokalen finns under fliken ”gästlägenheten”.

AVFALLSHANTERING, ELAVFALL OCH KEMISKA PRODUKTER

 • Kasta inget annat än hushållssopor i de gemensamma sopnedkasten. Särskilt pizzakartonger har en tendens att fastna och orsaka stopp.
 • Kartong, metall, glas och plast lämnas på miljöstationen ca 50m upp på Essinge Brogata. Elektronikavfall (t.ex. datorer och tv-apparater), batterier, färg, andra kemiska produkter och grovsopor får inte lämnas i soprummet.
 • Det är inte tillåtet att placera oönskad post eller annat skräp på eller under postboxarna.

VINDEN
På vinden får endast personliga tillhörigheter vara i det förråd som hör till din lägenhet. Inget får placeras i gångarna eller andra utrymmen utanför ditt förråd. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vinden.

LÄGENHETSDÖRRAR
Det är inte tillåtet att sätta upp lappar och etiketter på lägenhetsdörrar eller gemensamma ytor i trapphuset. Använd dig av C/O-adress om du har eget företag, inneboende eller hyr i andra hand.

STÖRNINGAR
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss, tvättstuga, på takterassen och i föreningslokalen.

Några exempel på vad lagen menar:

 • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala alltför högt eller skrika. Man bör inte spela högt på musikanläggning, musikinstrument eller ha tv:n på alltför högt.
 • Man får inte föra oväsen i trapphuset. Detta gäller även besökare till lägenheten.
 • Husdjur får inte skälla eller yla så att grannar störs.

Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till klockan 08.00 på vardagar och kl. 09.00 på helgen. Om ni planerar att ha fest rekommenderas det att ni informerar om detta med en lapp på anslagstavlan.

Bygga och renovera 8-17
Informera och kom överens med berörda grannar om tider för renoveringen. Lägg bullriga jobb på vardagar mellan 08.00 och 17.00.

LÄGENHETSUNDERHÅLL
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla samt sköta om lägenheten.
Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bl.a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Föreningen tillhandahåller inte någon reparationsfond för inre underhåll. Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för att rensa avlopp i kök och badrum.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Alla bostadsrättsinnehavare måste teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Väsentliga förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Med väsentliga förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av gas-, vatten- eller avloppsledningar, eller sådant som är till påtaglig skada för föreningen. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

 

Senast ändrade 2013-05-22