Vattenavstängning

Hur stänger jag av vattnet?

Om du har balloxifer i ditt badrum/kök rekommenderas det att stänga dessa först vid en ev. renovering för att inte påverka hela huset med vattenavstängning. Vattnet kan inte stängas av lokalt för varje lägenhet i vattencentralen utan vid behov av vattenavstängning görs detta för hela fastigheten.

Bild vattenläcka

Planerad avstängning

Behöver du stänga av vattnet till lägenheten i samband med en renovering  gäller följande

  • Meddelande om avstängning (klockslag ska framgå) ska sättas upp på anslagstavla vid entrén minst 48 h i förväg. Glöm inte att ta ner lappen när arbetet är slutfört.
  • Informera samtidigt våra lokalhyresgäster (Lilla Mamsens Bageri & Lilla Ess frisör) om tidpunkt för avstängningen
  • Avstängning får göras kl 0900-1600 vardagar och skall hållas så kort som möjligt. Om möjligt ska avstängningen förläggas måndagar eller före kl 11.00 övriga dagar då frisören har stängt.

Akut avstängning

Om det uppstår ett akut och oavsiktligt vattenflöde i din lägenhet

  • Stäng av vattentillförseln i den aktuella ledningen genom att vrida på ballofix-ventilen (eller liknande) om sådan finns
  • Torka upp så snart du kan för att undvika vattenskador
  • Om det inte hjälper kan läckaget komma från en ledning som inte kan stängas i lägenheten – då måste huvudkranen stängas tillfälligt tills felet hittas