Hemförsäkring

Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att ha en hemförsäkring och den måste ha ett så kallat bostadsrättstillägg. Föreningen har inte tecknat något kollektivt bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen, så tänk på att be om tillägget när du tecknar ny försäkring.

I en bostadsrätt måste du själv utföra och bekosta reparationer av till exempel väggar, golv och badrum. Om det inträffar en skada i bostaden som inte täcks av föreningens fastighetsförsäkring kan du som ägare bli betalningsskyldig för den inträffade skadan, då har du hjälp av bostadsrättsförsäkringen. Risken är annars stor att du får en högst begränsad ersättning vid en vattenskada eller brand. Se föreningens stadgar för mer specifik information om vem som bär vilket ansvar vid en vattenläcka/brand.