Utlägg

Utlägg för föreningens ändamål betalas ut av förvaltaren, Akevo önskar att dessa redovisas på denna blankett

Kassaredovisning Utlägg

Sammanställ utlägget i blanketten (spara/exportera om möjligt denna till pdf) samt skanna in kvittona (företrädesvis som pdf). Slå gärna samman blankett och kvitton till samma pdf (kan göras på ex http://www.pdfmerge.com/). Skicka blankett + kvitton till styrelsen@nullrensnalen3.se för digital attestering (2 st). Ekonomiansvarig skickar sedan in utlägget till förvaltaren för utbetalning.

Kopia på kassaredovisningen sätts in fakturapärmen. Originalkvitton som  kan vara bra att spara ur garantisynpunkt el liknande sätts in i styrelsepärmen.